KVKK

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

(“Aydınlatma Metni”)

SuCo Tasarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“SuCo”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve korunmasına önem veriyoruz. İşbu Aydınlatma Metni ile sizlere sunduğumuz hizmet kapsamında tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, saklanması ve imhası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (”Kanun”) ve 10.03.2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

1. Tanımlar

Kanun: 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder. 

Tebliğ: 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i ifade eder.

Çerezler: İnternet sitesini ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarını ifade eder.

Site: http://www.mataramasu.co adresinde yer alan internet sitesini ifade eder.

Şirket: Seyrantepe Mah. Çalışkan Sok. No:1 D:3 Kağıthane İstanbul adresinde mukim Suco Tasarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketidir.

Aydınlatma Metni: İşbu aydınlatma metnini ifade eder.

2. Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

SuCo’dan alacağınız ürün ve hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Şirket ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’daki ve Tebliğ’deki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi sicil kaydı bilgileri

İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli ve görüntülü veriler,

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Ad, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, telefon numarası, fatura adres bilgisi, teslimat adres bilgisi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket’e ait Site üzerinden veya çağrı merkezi aracılığıyla iletmiş olduğunuz kategorilerdeki tüm kişisel verileriniz, internet sitesinde üyeliğinizin oluşturulması ve devamlılığının sağlanması, siparişinizin alınması ve yerine getirilmesi, sipariş talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, bu doğrultuda tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, mal, ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri veri tabanı oluşturulması, veri analizi yapılması dahil müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi, mevzuattan kaynaklanan zaman aşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin SuCo tarafından saklanması ve onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçları ile işlenmektedir.    

Ayrıca, internet sitesini ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (“Çerezler”) aracılığıyla elde edilen kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve benzeri kategorilerdeki kişisel verileriniz, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, ziyaret edilebilmesi ve özelliklerinden faydalanılması, işlem güvenliğinin sağlanması, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak ile onay vermeniz halinde sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve internet sitesini kullanma şeklinizle ilgili bilgileri toplayabilmek, internet sitesinin performansının arttırılması, site içinde yapmış olduğunuz seçeneklerin hatırlanması ve böylelikle tarafınıza kolaylık sağlanması, internet sitesinin ve reklamların ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlemesi ve gelişmiş internet özelliklerinden yararlanmanız amaçları ile işlenmektedir.

Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir. Şirket tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde veya KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

4. Kişisel verilerin toplanma yöntemleri

Kişisel verileriniz SuCo tarafından sağlanmakta olan ürün satış hizmetleri esnasında elde edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla da elde edilebilmektedir.

5. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in iş ortakları, hizmet aldığı şirketler ile talep edildiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. 

Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere üyelik için gerekli bilgilerin tutulması amacıyla KVKK'da öngörülen şartlara uygun olarak aktarılabilir.

6. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız; 

Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamında verilere ilişkin haklarınız aşağıdaki gibidir. Kişisel Verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

7. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

KVKK kapsamındaki taleplerinizi:

  • Noter kanalıyla Seyrantepe Mah. Çalışkan Sok. No:1 D:3 Kağıthane İstanbul tebligat adresine gönderebilir,
  • hello@mataramasu.co mail adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvurularınızda,

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir.

Saygılarımızla,

SuCo Tasarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Müşteri Hizmetleri

Bize hafta içi 09:00 - 17:00 saatleri arasında hello@mataramasu.co adresine mail göndererek ulaşabilirsiniz.

Güvenli Ödeme

iyzico altyapısı ile ödemeler hızlı, kolay ve güvenli.

Ücretsiz Kargo

800 tl ve üzeri alışverişlerde kargo bedava!

Öğrenci İndirimi

.edu uzantılı öğrenci e-postanızla kaydolarak, size özel indirim koduyla alışveriş yapabilirsiniz!