Su Döngüsü Nedir?

Su Döngüsü Nedir?

Su öyle bir madde ki, tek başına besin de oluyor malzeme de. Suyun “hayat” anlamına geldiğini biliyoruz ama onunla ilgili öğrenilecek hatta keşfedilecek çok fazla detay olduğunu bilmiyoruz. Mesela su döngüsü ne demek?

Dünya da tıpkı ev sahipliği yaptığı canlılar gibi suya ihtiyaç duyuyor. İnsanlar yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmek için su içerken, dünyanın da kendince bir su içme yöntemi var. Yaşam devamlılığı için dünya kendi döngülerini oluşturuyor. Bunlardan biri de, su döngüsü.

Hareketliliğin parçası olarak kabul edilen döngü, hidrolojik döngü olarak da biliniyor. Su, insanın damarlarında akan kan gibi dünyanın yüzeyinde ve altında akış sağlıyor. Bu döngü, dünya üzerinde yaşayan canlıların, yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesinde temel görevi görüyor.

Peki dünya üzerinde yaşamın devam etmesinde büyük rol oynayan su döngüsü tam olarak nedir? Kısaca; suyun atmosferin üst tabakasında yoğunlaşması ile dünyaya yağış olarak inmesi ve sıcak hava dalgaları nedeniyle buharlaşıp atmosfere geri dönmesi durumudur. Su, sürekli bir hareket halindedir. Bu nosyon, dünya üzerindeki tüm bitki örtüsünün ve canlıların suya ulaşıp beslenmesini sağlar. Bu işlem farklı yöntemler ile devamlılık sağlayan ve milyonlarca yıldır devam eden bir döngüdür. 

Yazımızda, ‘’Su döngüsü neden önemli?’’ ve ‘’Su döngüsünün canlılar üzerindeki etkileri neler?’’ gibi pek çok merak edilen konuya açıklık getirdik.

Su Döngüsünün Önemi 

Dünya, doğal dengenin korunması ve devamlılığı için pek çok eylem gerçekleştiriyor. Yerine getirilen doğal döngüler, canlı yaşamı için büyük önem taşıyor. Toprak altında yaşamını sürdüren canlılar, renkleri ile büyüleyen çiçekler ve oksijen döngüsünün başrolleri ağaçlar. Hepsi, bu döngünün yerine getirilmesi ile mevcut yaşamına devam edebiliyor. 

İnsanların da temel ihtiyacı olan su, doğal kaynaklar arasında. Suyun bu döngüsü de dünyanın oluşumundan bu yana üzerinde yaşayan canlıların ve yaşam formlarının suya ulaşabilmesini mümkün kılmakta. Solunum, sindirim, dolaşım gibi sistem çalışmaları için su gerekli. Bu noktada su döngüsü için dünya üzerinde yaşamın devamlılığını sağlayan ve su kaynaklarının günümüzde hala kullanılabilmesinde rol oynayan en büyük faktör denilebilir. Bu döngünün önemini kısaca 4 maddeyle açıklayalım:

 • Yeraltına depolanan sular; insanların, bitkilerin ve toprağın su ihtiyacını karşılık verir. 
 • Bitkiler, fotosentez yapmak için çeşitli minerallere ve bu minerallerin köklerine ulaşabilmesi için suya ihtiyaç duyar. 
 • Dünya üzerinde görülen iklim farklılıkları yine bu döngü ile mümkün olmaktadır. Bu, dünyanın kendine özgü çalışma sistemini destekleyen elzem bir çarka benzetilebilir.
 • Kuraklığın önüne geçmede ve canlıların suya ulaşmasında da oldukça önemlidir. 

Suyun bu inanılmaz değişimi, dünyada içilebilir su kaynaklarının devamlılığını sağlar. Doğal yaşamda suya ancak kaynaklar aracılığı ile ulaşılabilir. Fakat bu döngü, ideal şekilde ilerlemez veya sekteye uğrarsa kaynaklardaki su azalıp, kirlenebilir. Suyun değişim aşamaları, kirlenen suların temizlenmesinde de etkilidir. Böylelikle doğada yaşam süren canlı ve hayvanların temiz suya ulaşması sağlanır. Aynı zamanda, denizde yaşayan canlılar için de önem taşımaktadır. Çünkü, tatlı ve tuzlu su kaynaklarındaki oksijen seviyesini artıran ve dengeleyen yine bu döngüdür. 

Su Döngüsü Aşamaları

Denizde Mavi SuCo ürünümüzü sitemizden inceleyebilirsiniz.

Su Döngüsü Aşamaları

Su, döngü sırasında birçok farklı aşamadan geçer. Bu aşamalar; buharlaşma, yoğuşma ve yağış ile sınırlı değildir. Doğal dengeyi korumada suyun bu değişimleri, sürekli dinamik bir performans sergiler. Döngünün aşamaları, aşağıdaki gibi detaylı şekilde açıklanabilir:

 • Suyun Okyanus ve Denizlerde Depolanması

Okyanus ve denizler, dünyanın %71’ini oluşturur. Buharlaşma aşaması, büyük su kaynaklarından sağlanır. O nedenle döngünün en önemli aşamalarından biri, suyun okyanus ve denizlerde depolanması olarak görülebilir.

 • Buharlaşma

Buharlaşma, suyun hal değiştirme halidir. Yanı sıvı formdaki su, güneş ışınları ve sıcaklık ile buharlaşarak gaz formuna ulaşır. Buharlaşan su, belli bir seyirde yükselir ve yolculuğunun sonunda atmosfere çıkar. Atmosferin üst tabakasında yayılmaya başlar.

 • Terleme

Terleme, suyun yine buharlaşma hali için kullanılan bir nosyondur. Fakat terlemede su, deniz ve okyanuslar üzerinden buharlaşmıyor. Terleme, bitkilerde bulunan fazla suyun buhara dönüşmesi halidir. Yeryüzünde bulunan suyun atmosfere geri dönmesi için farklı eylemler gerçekleşir. Bu düzen ile de devinim ve süreklilik sağlanır. 

 • Yoğuşma ve Yağış

Yoğuşma, yoğunlaşma olarak da bilinir. Yoğuşma, gaz halinde bulunan suyun sıvı hale geçmesi durumunu kapsıyor. Gaz formdaki su, ısı kaybederek sıvı hale dönüşür. Sıvı formdaki su ise zaman içerisinde ağırlaşır. Bu durum atmosferde bulunan suyun, yerçekimi sayesinde yeryüzüne inmesine neden olur. Yoğuşma sıcaklığa göre farklılık gösterir. Yanı sıvı hale dönen su, yalnızca yağmur olarak değil; kar ve dolu gibi farklı formlarda da yeryüzüne inmektedir. 

 • Yüzey Akışı

Yüzey akışı, tüm bu aşamalar sonucunda yeryüzüne inen suyun dünyadaki hareketini kapsar. Yağış olarak düşen su, farklı hareketler izler, Örneğin, suyun bir kısmı toprak tarafından emilirken bir kısmı yer altı sularına dahil olur. Bir kısmı ise emilim gerçekleştirmeyen sert yüzeylere düşer. Bunlara taşlık alanlar veya kayalık dağlar örnek gösterilebilir. Bu noktada su, akmaya başlar ve buna yüzey akışı denir. Su akarak diğer su kütlelerine katılır. 

 • Yeraltı Sularının Okyanusa Dökülmesi

Toprak tarafından emilen su, yeraltına doğru sızmaktadır. Yeraltı sularının hareketleri, aşağı yönlü olarak devam eder. Belli bir sürenin sonunda pınarlar aracılığı ile bu hareket sürdürülür. Pınarlar, yeraltı sularının okyanus ve denizlere dökülmesini sağlar. Döngünün devamlılığı için bu aşama oldukça önemlidir. Bu sayede okyanus ve denizlerdeki su tekrar buharlaşarak atmosfere çıkabilir ve yeterli miktarda su döngüsü sağlanabilir. 

Su Döngüsünü Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Su döngüsü, aslında suyun zaman içerisinde izlediği yolun haritasıdır. Bu yol sayesinde gerekli su miktarı dünya üzerinde yaşam süren canlılara sağlanabilmektedir. Fakat, su döngüsünün doğal akışının bozulmasında veya sekteye uğramasında rol oynayan faktörler bulunur. Bu normal seyrinde devam ettikçe dünya üzerindeki su kaynakları varlığını asırlar boyunca koruyabilir. Ancak döngüyü bozan etkenler, döngünün aşamalarını da etkilemektedir. Bu durum da dünyada su sıkıntısı görülmesine neden olur. 

Peki, su döngüsünü etkileyen faktörler nelerdir?

 • Atık suların temizlenmeden okyanuslara ve denizlere aktarılması,
 • Ormanlık ve yeşillik alanların kentleşme sebebiyle azaltılması ve bu alanlarda çıkan yangınlar, 
 • Yeraltı sularının gereğinden fazla ve yanlış tüketimi,
 • Sanayileşme ve karbon ayak izi nedeniyle hava kirliliğinin oluşması. 

Hava kirliliğinin oluşması, aynı zamanda doğal sirkülasyonu bozar. Yağmur, kar veya dolu olarak yeryüzüne inen suyun yerine asit yağmurları yüzeye iner. Bu su döngüsü aşamalarının olumsuz yönde etkilenmesine ve değişmesine yol açar. 

Sürdürülebilirlik ve Su Döngüsü

Sürdürülebilirlik geleceği yaşanır kılmanın anahtarıdır. Dünyada yaşayan 8 milyardan fazla insanın da ortak sorumluluğudur. Evet, biz bugün yaşadığımız dünyayı bizden öncekilerden miras aldık. Bugün o harika ormanda yürüyebiliyorsak ve muhteşem sularda yüzebiliyorsak bu güzelliklerin bize bırakılmasının lütfunu yaşıyoruz. Öyle ise bizden sonrakilere karşı da biz sorumluyuz. 

Suyun döngüsünü temiz ve sağlıklı bir şekilde tamamlaması, gelecekte yaşanabilir dünya için önemli. Ne kadar az tüketirsek ve ne kadar az kirletirsek bu döngünün sağlıklı akışı için o kadar değerli bir katkı sunabiliriz.

Doğal Döngüye Destek Olabilirsiniz

Stone SuCo - 600 ml ürünümüzü sitemizden inceleyebilirsiniz.

Doğal Döngüye Destek Olabilirsiniz

Su döngüsü gibi dünya üzerinde yaşayan tüm canlılara yaşam sunan önemli bir oluşuma aslında destek olmak mümkün. Günlük yaşantıda oturttuğunuz alışkanlıklarda yapılacak ufak değişimler, büyük bir tablonun değişmesine neden olabilir. 

Buna doğaya zarar veren materyallerin azaltılması ve bilinçli tüketim ile destek olunabilir. Tek kullanımlık ürünler yerine sürdürülebilir eşyalar tercih ederek bu değişime şahsi olarak katkıda bulunabilirsiniz. SuCo matara ve suluk modelleri, sürdürülebilir formdadır. Aynı zamanda sağlığa zararları kanıtlanmış olan BPA içermez. Suyu dilediğiniz yere taşımanızı sağlayan SuCo matara modelleri ile tek kullanımlık plastik şişe atıklarını azaltabilirsiniz. 

Bunun yanı sıra SuCo, su olmayan yerlere su sağlamak için sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor. Onlarca farklı çeşit içerisinden dilediğinizi seçerek hem şahsi olarak su döngüsüne destek olabilir hem de dünyada yapılan çalışmalara katkı sağlama fırsatı bulabilirsiniz. 

Önceki yazımızı https://www.mataramasu.co/blogs/blog/matara-ve-suluk-secimi-yaparken-dikkat-edilmesi-gerekilen-noktalar linkinden inceleyebilirsiniz.

Sonraki gönderi

Matara ve Suluk Seçimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekilen Noktalar
Diyabet Hastaları İçin Su İçme Alışkanlığının Önemi

Yorum yazın

Bu site reCaptcha ile korunuyor. Ayrıca bu site için Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.

Müşteri Hizmetleri

Bize hafta içi 09:00 - 17:00 saatleri arasında hello@mataramasu.co adresine mail göndererek ulaşabilirsiniz.

Güvenli Ödeme

iyzico altyapısı ile ödemeler hızlı, kolay ve güvenli.

Ücretsiz Kargo

800 tl ve üzeri alışverişlerde kargo bedava!

Öğrenci İndirimi

.edu uzantılı öğrenci e-postanızla kaydolarak, size özel indirim koduyla alışveriş yapabilirsiniz!