Sağlıklıyız Ama Kime Göre?

Sağlıklıyız Ama Kime Göre?

  • Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2013/34)
  • Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (No: 2013/35)
  • Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/22)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/36)
  • Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerden Gıda Maddelerine Geçen Vinil Klorür Miktarı Analiz Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/23)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/37)
English